Gratis bruk i 30 dager – helt uten forpliktelser !

Dersom du ikke ønsker å bruke systemet, så stopper du bare å bruke det. JEG VIL PRØVE

Med online stemplingsur betaler du bare for timene
dine ansatte er på jobb

Ha full oversikt med online
stemplingsur !

Med XXLtable får du full oversikt på når dine ansatte har hvert på jobb. De ansatte kan stemple inn på en datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett når de kommer på jobb. Bruker de mobiltelefon må de være på ditt nettverk for å kunne stemple inn og ut.

Ha full oversikt med online stemplingsur !
Hvem er på jobb ? – få varling på de som ikke har stemplet-inn

Hvem er på jobb ?
– få varsling når en ansatt ikke stempler-inn

Med online stemplingsur får du mange muligheter for å få varslinger når hendelser avviker fra den oppsatte planen. Du kan for eksempel få en SMS når den som skal åpne ikke stempler seg inn - Innstillingsmuligheten er mange og gir deg full kontroll på hva som er status når du selv ikke er tilstede.

Lønnskostnad og lønnsgrad

Få den viktigste informasjonen umiddelbart - Stempeluret gir deg nøyaktig oversikt på antall arbeidstimer og XXLtable beregner de totale kostnadene med lønn. Legger sistevakt inn dagens omsetning for du lønnsgarden umiddelbart.

Riktig og nøyaktig lønn
Online stemplingsur sparer deg for mye arbeid

Online stemplingsur sparer deg
for mye arbeid

Du kan gjøre innstillinger som automatisk godkjenner vakter som tilfredsstiller dine krav. Ansatte kan kommentere vaktene sine, -du ungår mange spørsmål ved godkjenning av vakter. Du sender personlig eller felles-meldinger, som ansatte må lese før de får stemple seg inn.

Mulighetene mange og sparer deg for masse tid, og du unngår mange feilutbetalinger.

Lister og rapporter på skjerm eller papir

I XXLtable får du mange nyttige rapporter – for eksempel rapporter som gir deg oversikt på time forbruk, lønnskostnader, lønnsgrad med fler. Alle papporter kan du se direkte på skjermen iPad, nettbrett, PC eller smarttelefonen eller som papirutskrift.

Rapportgeneratoren gir deg mulighet til å hente ut historiske data som kan gi deg verdifull informasjon. Mulighetene er mange og enkle med XXLtable.

Har du en kundeliste, ansattliste kan du importere den – eller vi hjelper deg!

Gratis bruk i 30 dager – helt uten forpliktelser !

Dersom du ikke ønsker å bruke systemet, så stopper du bare å bruke det. Ingen JEG VIL PRØVE