Gratis bruk i 30 dager – helt uten forpliktelser !

Dersom du ikke ønsker å bruke systemet, så stopper du bare å bruke det. JEG VIL PRØVE

Personallisten og tilhørende dokumentasjon
tilgjengelig umiddelbart

Hvem skal føre personalliste!

Alle serveringssteder som kafeer, restauranter, puber, gatekjøkken, kantiner og cateringvirksomhet med noen få unntak, skal føre personalliste kontinuerlig.

Her er et utdrag fra Skatteetaten sine sider

Enhver som driver serveringssted, cateringvirksomhet, gatekjøkken og annen virksomhet hvor tilberedt mat mv. bringes ut til kunden eller hentes på forretningsstedet har plikten til å føre og oppbevare personalliste, jf. bokføringsforskriften § 8-5-1 tredje ledd med videre henvisning til at § 8-5-6 og 8-5-7 gjelder. Du kan lese mer på skatteetaten sine sider (klikk her, åpnes i ny side).

Hvem er på jobb - du har full kontroll

Det er spesielle krav til elektronisk føring personalliste

Det er viktig at du har en personalliste som dekker de kravene som skatteetaten har satt for føring av elektronisk personalliste. XXLtable dekker alle kravene som stilles for elektronisk personalliste jfr Skattetaten’s melding SKD 8/13.

Siden det ikke er noen godkjenning av programmer for føring av personalliste - gir XXLtable deg en trygghet for at du følger kravene til føring av elektronisk personalliste.

Ved en kontroll, kommer gjerne flere etater sammen

Da er det greit å ha et system der du raskt kan fremlegge dokumentasjonen de forskjellige etater forlanger fremlagt.

Viste du at dersom den ansatte ikke kan fremvise gyldig dokumentasjon på ID, så er det du som får boten! I XXLtable kan du laste opp kopi av gyldig ID på alle ansatte.

Noen av de dokumentene du kan fremlegge med XXLtable:

Personalliste –Timeliste –Vaktliste – Arbeidskontrakt – ID - m.fl

Ved en kontroll, kommer gjerne flere etater sammen

Personallistene skal oppbevares i 42 måneder

XXLtable tar vare på din dokumentasjon på flere servere med geografisk spredning. Vi har to servere i Oslo og to servere i Bergen som heletiden har kopi av dine data. Dette er din trygghet for at dine data ikke går tapt og alltid er tilgjengelige.

Gratis bruk i 30 dager – helt uten forpliktelser !

Dersom du ikke ønsker å bruke systemet, så stopper du bare å bruke det. JEG VIL PRØVE